top
facebook  twitter  nieuwsbrief

VACATURES & VRIJWILLIGERS

Stichting het Babyhuis biedt opvang, begeleiding en behandeling aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Daarnaast volgen zij het hulpverleningsprogramma.
Wij kunnen dus niet zonder toegewijde professionele krachten en de tomeloze inzet van vrijwilligers.

 

Erkend Leerbedrijf

VACATURE

GEDRAGSWETENSCHAPPER / ORTHOPEDAGOOG

SKJ geregisteerd
28 uur per week
Locatie Dordrecht & Capelle a/d IJssel

 

Wat doet het Babyhuis?
Stichting het Babyhuis biedt opvang, behandeling en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Moeders vinden hier de rust om in een huiselijke, veilige omgeving te wennen aan het moederschap en de hulp te krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast biedt het Babyhuis de mogelijkheid om deel te nemen aan een maatwerk hulpverleningsprogramma, met als doel het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het creëren van een verantwoorde vervolgsituatie. Wij proberen hiermee onnodige uithuisplaatsingen te voorkomen. Het Babyhuis groeit: in 2018 openden wij naast Dordrecht een locatie in Capelle a/d IJssel, in 2019 volgt Leiden.

 

Wie zijn wij?
In het Babyhuis werken wij op een gelijkwaardige en informele manier samen met ons professionele kernteam en vrijwilligers. Het Babyhuis is een platte organisatie, waarbij wij vaak omschreven worden als een dynamisch, ondernemend en innovatief team. De systeemwereld is ons vreemd en wij hebben de voorkeur voor een hands-on mentaliteit. Er is voor een ieder voldoende ruimte voor eigen ontwikkeling en wij stellen ons leerbaar op. Wij houden onze medewerkers vitaal door gezonde case-loads en werktijden, voldoende beweging en een gezond leefklimaat.

 

Doel van de functie
Het zorgdragen voor de totstandkoming en uitvoering van het individuele hulpverleningsplan.

 • Aanmeld coördinatie & Intakegesprekken voeren
 • Opstellen van de trajectplannen en evaluaties
 • Individuele behandeling van de moeders (o.a. KOP-methodiek)
 • Trauma therapie (EMDR)
 • Hechtingstherapie (Theraplay & Nika)
 • Netwerken en relatie onderhouden met ketenpartners
 • Nazorg faciliteren
 • Sparringpartner beleidszaken
 • Coaching “on the job” van het kernteam

 

Profiel

 • Academisch niveau (orthopedagogiek of psychologie)
 • Kennis van voor de sector relevante methodieken
 • SKJ of BIG geregistreerd
 • Minimaal 2 jaar ervaring met jongvolwassenen (met opvoedingstaken)
 • Je denkt graag in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden
 • Je denkt en bent flexibel
 • Je bent oplettend, geduldig en nauwgezet in gedragsobservaties

 

Wat bieden wij?

 • - Een verrassende werkomgeving
 • - Gezonde case-load
 • - Salarisindicatie € 3.054 op basis van 36 uur
 • - Ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden

 

Reacties graag voor 1 november per mail (CV en motivatiebrief) naar anette@het-babyhuis.nl t.a.v. Anette Verwoerd (06-36059261).

 


 

Babyhuis locatie Dordrecht en locatie Capelle a/d IJssel zoekt vrijwilligers!

 

vrijwilligers babyhuis

 

Het Babyhuis kan niet zonder onze vrijwilligers, zij zijn het warme hart van het Babyhuis! Op korte termijn zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers!

 

Wat bieden wij en wat doe je als vrijwilliger
Een fijne, warme omgeving met oog en waardering voor onze vrijwilligers. Een prettige en gelijkwaardige samenwerking met het kernteam. Wij bieden een introductietraining en doorlopend deskundigheidsbevorderingen cursussen en gezellige bijeenkomsten voor vrijwilligers.

 • Je ondersteunt moeder op positieve wijze bij huiselijke en praktische zaken.
 • Je ondersteunt indien nodig bij de verzorging van moeder en kind.
 • Je ondersteunt indien nodig moeder bij bezoek aan huisarts of consultatiebureau.
 • Je draagt het gezonde leefklimaat uit van het Babyhuis (respect, hygiëne, sfeer, gezonde voeding).
 • Je assisteert bij groepsactiviteiten.
 • Je verricht zo nodig licht huishoudelijk werk in de algemene ruimtes. Dit gebeurt in dagelijks overleg met het kernteam.
 • Je rapporteert bijzonderheden uit je dienst schriftelijk in de daarvoor bestemde map en indien nodig mondeling aan het kernteam.
 • Je draagt een kwartier voor het einde van je dienst mondeling over aan je collega-vrijwilliger.
 • Financiële vergoeding voor de nacht bedraagt €30.

 

Wat verwacht het Babyhuis van een vrijwilliger?

 • Je onderschrijft de doelstelling en visie van het Babyhuis en handelt in overeenstemming hiermee.
 • Je beschikt over een empathische houding.
 • Je handelt en communiceert respectvol en gelijkwaardig.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kan samenwerken met anderen en bent bereid leiding te ontvangen van de coördinator vrijwilligers.
 • Je bent integer, betrouwbaar en stressbestendig.
 • Je weet wat je eigen houding en gedrag bij anderen teweeg kan brengen.
 • Je past de algemene afspraken over hygiëne en gezonde voeding toe.
 • Je komt de gemaakte afspraken over de inzetbaarheid na (rooster).
 • Je overlegt een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • Je bent ouder dan 21 jaar.
 • Je rookt niet.

 

Inzetbaarheid:

 • In overleg met onze vrijwilliger coördinator (bijv. 1x per week een ochtend/middagdienst of een middag/avonddienst/1 x per maand in het weekend).
 • In overleg op oproepbasis een nacht.

 

Aanmelding
Graag ontvangen we je motivatiebrief en eventueel c.v. die je kunt versturen naar onze vrijwilligers coördinator vrijwilligers@het-babyhuis.nl of bel voor meer informatie 06-38592757. Wij nemen dan contact met je op.
Kom jij ons leuke team vrijwilligers versterken? Wij kijken uit naar jouw komst!

 

 

 

 

quote Wat is het mooi om het Babyhuis van dichtbij mee te maken. Je hebt intensief contact met “onze” moeders. Door de nood die je dan ziet, het pad dat zij gaan, de worstelingen die er zijn, het verdriet en moeite die zij vaak meedragen, besef ik iedere keer weer hoe belangrijk onze Babyhuizen zijn. Een plek om tot rust te komen, een veilige plek waar zij en ook hun kindjes hulp en begeleiding krijgen, een luisterend oor en bovenal liefde! quote