top
facebook  twitter  nieuwsbrief

VACATURES & VRIJWILLIGERS

Stichting het Babyhuis biedt opvang, zorg en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Daarnaast volgen zij het hulpverleningsprogramma.
Wij kunnen dus niet zonder toegewijde professionele krachten en de tomeloze inzet van vrijwilligers.

 

Erkend Leerbedrijf

Stichting het Babyhuis in Dordrecht, biedt opvang, zorg en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Moeders vinden hier de rust om in een warme, veilige omgeving te wennen aan het moederschap en de hulp te krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast biedt het Babyhuis de mogelijkheid om deel te nemen aan een maatwerk hulpverleningsprogramma, met als doel het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het creëren van een verantwoorde vervolgsituatie. Wij proberen hiermee onnodige uithuisplaatsingen te voorkomen.
Het Babyhuis groeit; in 2018 openen wij locaties in Leiden en Rotterdam.

 

Wie zijn wij?
In het Babyhuis werken wij op een gelijkwaardige, informele en vrolijke manier samen met ons zorg- en kernteam en vrijwilligers. Het Babyhuis is een platte organisatie, waarbij wij vaak omschreven worden als een dynamisch en innovatief team. De systeemwereld is ons vreemd en wij hebben de voorkeur voor een hands-on mentaliteit. Er is voor iedereen voldoende ruimte voor eigen ontwikkeling en stellen wij ons leerbaar op. Wij houden onze medewerkers vitaal door gezonde case-loads en werktijden, voldoende beweging en een gezond leefklimaat.

 

BEHANDELCOORDINATOR
24 uur per week

Doel van de functie
Het zorgdragen voor de totstandkoming van het individuele hulpverleningsplan en het geven van functionele, inhoudelijke leiding aan het kernteam bij de totstandkoming, uitvoering en voortgang van de individuele hulpverleningsplannen.

 • Intakegesprekken voeren
 • Begeleiden bij het opstellen van de zorgplannen en evaluaties
 • Individuele behandeling van de moeders (o.a. KOP-methodiek/NIKA)
 • Groepsbehandelingen (Theraplay)
 • Netwerken en relatie onderhouden met ketenpartners
 • Nazorg faciliteren
 • Beleid (t.a.v. doelgroep, methode, theoretische onderbouwing, etc.)
 • Inhoudelijke ondersteuning van een ervaren klinisch psycholoog

Profiel

 • Academisch niveau (orthopedagogiek of psychologie)
 • Kennis van voor de sector relevante methodieken
 • SKJ of BIG geregistreerd
 • Minimaal 2 jaar ervaring met jongvolwassenen (met opvoedingstaken)
 • Diagnostiek aantekening is een pre
 • Een keer per maand beschikbaar in het weekend (overdag) en 1 avond per week tot 21.00 uur
 • Je denkt graag in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden
 • Je denkt en bent flexibel
 • Je bent oplettend, geduldig en nauwgezet in gedragsobservaties

Wat bieden wij?

 • Een verrassende werkomgeving
 • Gezonde case-load
 • Salarisindicatie € 3.054 op basis van een 36 uur
 • Ontwikkelingsmogelijkheden

 

Reacties en vragen voor 10 februari naar info@het-babyhuis.nl
t.a.v. Anette Verwoerd.

 

 

Het Babyhuis Dordrecht zoekt vrijwilligers!

Vrijwilligers dragen in grote mate bij aan het tot stand komen en de kwaliteit van de zorg – en dienstverlening. Zij vormen mede de “oren en ogen” van het Babyhuis. Vrijwilligers vangen signalen op die kunnen leiden tot aanpassingen in de wijze waarop de zorgverlening aan cliënten en hun baby’s gestalte krijgt. Op korte termijn zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers!

 

Werkzaamheden;

 • Je ondersteunt moeder(s) bij huiselijke/praktische zaken.
 • Je ondersteunt moeder(s) op een positieve wijze zelfredzaam te zijn.
 • Je ondersteunt indien nodig bij de verzorging van moeder en kind.
 • Je ondersteunt indien nodig moeder(s) bij bezoek aan huisarts, consultatiebureau.
 • Je helpt in het Babyhuis met het uitdragen van het leefklimaat (respect, hygiëne, sfeer).
 • Je assisteert bij groepsactiviteiten.
 • Je verricht licht huishoudelijk werk in de algemene ruimtes. Dit gebeurt in dagelijks overleg met de coördinator(en) zorg.
 • Je rapporteert bijzonderheden uit je dienst schriftelijk in de daarvoor bestemde map en indien nodig mondeling aan de coördinator(en) zorg.
 • Je draagt een kwartier voor het einde van je dienst mondeling over aan je collega-vrijwilliger.

 

Eisen die aan vrijwilligers van Het Babyhuis gesteld worden;

 • Je onderschrijft de doelstelling en visie van het Babyhuis en handelt in overeenstemming hiermee.
 • Je beschikt over een empathische houding.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kan samenwerken met anderen en bent bereid leiding te ontvangen van de coördinator(en) zorg.
 • Je bent integer, betrouwbaar en stressbestendig.
 • Je weet wat je eigen houding en gedrag bij anderen teweeg kan brengen.
 • Je past de algemene afspraken over hygiëne toe.
 • Je komt de gemaakte afspraken over de inzetbaarheid na (rooster).
 • Je overlegt een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

 

Inzetbaarheid:

 • Minimaal 1x per week een ochtend/middagdienst of een middag/avonddienst, waarvan minimaal 1x per maand in het weekend en in overleg op oproepbasis slaap/waakdienst.
 • Deelname aan de introductietraining en deskundigheidsbevorderende cursussen en deelname aan de overige bijeenkomsten voor vrijwilligers.

 

Aanmelding;

Graag ontvangen we je motivatiebrief en eventueel C.V. die je kunt versturen naar mail@het-babyhuis.nl.
Wij kijken uit naar jouw komst!

 

 

 

 

quoteHet is een geschenk om met hart, ziel en mijn expertise verbonden te zijn aan zo’n mooi initiatief dat zich inzet om moeders en kinderen samen te houden.quote